De stöldsäkraste bilarna


skrivet den 24 maj av SP, klockan:19:22

Försäkringsbranschen klassificerar nya bilmodeller på den svenska marknaden efter hur bra stöld- och inbrottsskydd de har. Sedan den nya klassificeringsnormen infördes har närmare 450 modellvarianter testats. - 150 har fått toppbetyg och ungefär lika många klarar inte alls kraven. Men värst är att flera biltillverkare vägrar låta sina nya modeller gå igenom testerna, säger Anders Edvardsson, ansvarig för NVSA-normen i Sverige. NVSA (New Vehicle Security Assessment) är en brittisk norm som 2008 infördes i Sverige som första land utanför Storbritannien. Normen ställer upp krav på bilars konstruktion och utrustning. Först gör biltillverkaren en självdeklaration, därefter sker en efterkontroll av försäkringsbranschen och bilmodellen får en gradering efter hur väl den fyller normens krav. - Sedan senaste sammanställningen har vi omkring 70 nya modeller på rankinglistan. Bland de bästa när det gäller både stöld- och inbrottsskydd har vi bilar från exempelvis Audi, VW, Porsche, Renault och Saab, säger Anders Edvardsson.

Högintressant för bilköpare

NVSA-klassificeringen är högintressant för bilköpare, som enkelt kan bedöma olika bilmodellers säkerhet när det gäller stöld och inbrott. Klassificeringen behövs också för att kunna sätta en rättvis premie på olika fordon, och påverkar således konsumenternas försäkringskostnader. I förlängningen kan NVSA-normens krav också ge mer stöldsäkra bilar. - Att NVSA-normen kan leda till mer stöldsäkra bilar är viktigt också mot bakgrund av den allvarliga trend vi ser gällande den bilrelaterade brottsligheten, säger Leif Björklund, vd på Larmtjänst, ett bolag som arbetar med att återfinna försäkrad egendom som stulits. Den organiserade bilbrottsligheten ökar Antalet stölder av personbilar minskar visserligen, däremot har andelen som inte kan återföras till ägaren ökat från tidigare stadiga 9-10 procent till 12 procent. - Orsaken är att den organiserade brottsligheten ökat, konstaterar Leif Björklund. Det handlar alltså inte om att någon tillfälligtvis stjäl bilen för en ”joy-ride” eller liknande. Här är det bilar som försvinner helt och hållet genom exempelvis export och omidentifiering eller att de plockas isär för sina reservdelar.

Biltillverkare nonchalerar normen – och konsumenterna

- Mot bakgrund av alla de fördelar som NVSA för med sig, är det mycket beklagligt att BMW, Mercedes, Kia och Honda helt nonchalerar normen. Trots drygt ett års diskussioner och påtryckningar från försäkringsbranschen, struntar de i att skicka in underlag för att få sina stöldskydd granskade. Det går bara ut över konsumenterna, särskilt med tanke på att vissa av dessa biltillverkare är bland de mest frekventa i stöldstatistiken, framhåller Anders Edvardsson.

 


Be the first to rate this post

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Comments are closed